خانه بهداشت اولین نقطه اتصال هموطنان ما در نقاط کم برخوردار کشور با نظام سلامت است؛ ما در سال ۱۴۰۰ و در هفتاد و پنجمین سالگرد فعالیتمان بر آن شدیم با تجهیز ۷۵ خانه بهداشت، حرکتی امیدبخش را آغاز کنیم، همراه پزشکان و داروسازان به نقاط کم برخوردار سفر کنیم و با تجهیز ۷۵ خانه بهداشت در سراسر ایران خانه بهداشت را برای هموطنان خود، به “خانه امید” بدل کنیم.
ما در داروسازی دکتر عبیدی همواره کوشیده‌ایم با ارائه راهکارهای نوین و با کیفیت، نقش خود را در ارتقاء سلامت جامعه ایفا کنیم و در راستای رسالت خود، به مفهوم امید جانی تازه ببخشیم.

«خانه امید» طرحی نو از آینده در می اندازد و چشم اندازی جدید را روشن می سازد.
تا تو هستی امید در تو زنده است…